KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Vitajte

K 1.1.2019 bola zriadená príspevková organizácia Komunálne služby Mesta Ružomberok, ktorá bude prevádzkovať kompostáreň na biologický rozložiteľný odpad. Systém zberu a zhodnocovania BRO zavedený v súčasnosti v meste nie je postačujúci pre splnenie zákonných povinností od 1.1.2017, preto pristúpilo Mesto Ružomberok k vybudovaniu nového zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie a eróbnej fermentácie v 2 kompostovacích kontajneroch v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť.

Výstavba kompostárne je rozdelená na dve etapy.

Prvá etapa - kompostovacie kontajnery bola ukončená koncom roka 2018.

Začatie druhej etapy - spevnené plochy je na jar 2019 a plánované ukončenie je 30. júna 2019. Po ukončení druhej etapy bude kompostáreň BRO spustená do plnej prevádzky. Kompostáreň bude otvorená všetky pracovné dni a bude prijímať BRO odpad od občanov mesta zdarma. Hnedé nádoby pre občanov na BRO odpad si je možné zaobstarať na Mestskom úrade Ružomberok. Vývoz bio odpadu bude prebiehať ako pominulé roky presný harmonogram bude ešte pre občanov upresnený. Občania budú informovaný o všetkom v dostatočnom predstihu.

Aktualne

10.5.2019

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok. Vývoz prebieha od 7:00 - 15:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk