KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Zverejňovanie

Faktúry 2019

Číslo Predmet faktúry Suma
  Dodávateľ IČO Dátum prijatia
3001 tabuľa 11,40
  PrintArt Media s.r.o. 47483083 28.1.2019
3002 propagácia 687,40
  PrintArt Media s.r.o. 47483083 13.2.2019
3003 vypracovanie prevádzkového poriadku 96,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 18.2.2019
3004 osadenie stĺpa 408,00
  PeMi TEAM 50694791 4.3.2019
3005 stravné lístky 102 ks *3,80 400,80
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 28.2.2019
3006 stravné lístky 400 ks *3,80 1546,64
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 27.3.2019
3007 ochranné pracovné prostriedky 264,92
  PILEX, s.r.o. 31578748 28.3.2019
3008 všeobecný materiá, čistiace prostriedky 381,77
  PILEX, s.r.o. 31578748 1.4.2019
3009 potlač, samolepky 171,60
  Peter Juráš - SIEŤOTLAĆ 8.4.2019
3010 Telekomunikačné služby 23,44
  Mesto Ružomberok 20213392 4.4.2019
3011 odvod odpadu 216,00
  PeMi TEAM 50694791 15.4.2019
3012 Materiál na údržbu 57,03
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 16.4.2019
3013 Telekomunikačné služby 52,56
  Mesto Ružomberok 20213392 17.4.2019
3014 pohonné hmoty- nafta 684,41
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 7.5.2019
3015 Náhradné diely na údržbu auta MAN 20,90
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 30.4.2019
3016 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 30.4.2019
3017 úhrn biologicky rozložiteľného odpadu na dočasnej skládke 252,00
  PeMi TEAM 50694791 6.5.2019
3018 40ft High cube contajner 4040,00
  CARU PRAHA, s.r.o. 64581551 9.5.2019
3019 ochranné pracovné prostriedky 85,90
  PILEX, s.r.o. 31578748 13.5.2019
3020 jazda vozidla MAN + doba použitia vozidla 32,15
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
3021 jazda vozidla MAN + doba použitia vozidla 22,18
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
3022 uloženie ostatného odpadu 2,100t 228,50
  TS Ružomberok 36391301 16.5.2019
3023 pohonné hmoty- nafta 562,42
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 17.5.2019
3024 servis vozidla FAUN+DODANIE náhrad.dielov na RK577CI 1295,09
  REDOX services, S.R.O. 21.5.2019
3025 všeobecný materiál 43,31
  PILEX, s.r.o. 31578748 24.5.2019
3026 pohonné hmoty- nafta 390,36
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 3.6.2019
3027 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 31.5.2019
3028 náter kontajnerov 2 kusy 1200,00
  INVEST RK, s.r.o. 36850004 3.6.2019
3029 Všeobecný materiál na údržbu 653,17
  INEP, s.r.o. 51480654 3.6.2019
3030 úhrn biologicky rozložiteľného odpadu na dočasnej skládke 168,00
  PeMi TEAM 50694791 11.6.2019
3031 odvoz nádob na BRO do domácností - apríl 2019 120,00
  PeMi TEAM 50694791 11.6.2019
3032 krovinorezOM753T 620,15
  Mountfield SK s.r.o. 36377147 13.6.2019
3033 Telekomunikačné služby 62,62
  Mesto Ružomberok 20213392 13.6.2019
3034 pohonné hmoty- nafta 512,67
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 17.6.2019
3035 práca žeriava + jazda žeriava 176,40
  OZO, a.s. 36380415 17.6.2019
3036 materiál na údržbu kontajnerov 79,61
  PILEX, s.r.o. 31578748 21.6.2019
3037 povinné zmluvné poistenie RK577CI 21.3.2019-20.06.2019, 21.6.2019-20.09.2019 330,68
  Mesto Ružomberok 20213392 20.6.2019
3038 povinné zmluvné poistenie RK577CI 21.3.2019-20.06.2019, 21.6.2019-20.09.2019 3715,88
  Mesto Ružomberok 20213392 21.6.2019
3039 poistenie strojov v kompostárni od 01.05.2019-31.12.019 7799,74
  Mesto Ružomberok 20213392 24.6.2019
3040 zabezpečenie a realizácia zvýšenia hodnoty hlavného ističa 279,32
  TS Ružomberok 36391301 26.6.2019
3041 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 3.7.2019
3042 nafta 552,24 l 689,86
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 15.7.2019
3043 ochranné pracovné prostriedky 35,88
  PILEX, s.r.o. 31578748 19.7.2019
3044 zabezpečenie a realizácia zvýšenia hodnoty hlavného ističa pre napojenie kompostárne 86,40
  TS Ružomberok 36391301 19.7.2019
3045 Ochranné pracovné prostriedky 183,06
  PILEX, s.r.o. 31578748 23.7.2019
3046 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 31.7.2019
3047 Ochranné pracovné prostriedky 53,05
  PILEX, s.r.o. 31578748 2.8.2019
3048 Softwer GSW-STD-LV:GSW 466,80
  Eurováhy, s.r.o. 47590777 5.8.2019
3049 ročný manipulačný poplatok 60,00
  TS Ružomberok 36391301 6.8.2019
3050 zhodnotenie BRO v Bioplynovej stanici za mesiac júl 2019 1023,36
  Poľnohospodárske družstvo 00195693 7.8.2019
3051 čistenie žumpy + doprava 36,00
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 9.8.2019
3052 hasiace prístroje 361,10
  Safirs, s.r.o. 36423874 9.8.2019
3053 všeobecný materiál + hygienický materiál 366,58
  PILEX, s.r.o. 31578748 12.8.2019
3054 Pohonné hmoty - nafta 398,63
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 14.8.2019
3055 prenájom plochy na parkovanie strojov 501,00
  TS Ružomberok 36391301 21.8.2019
3056 Pohonné hmoty - nafta 746,16
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 16.8.2019
3057 stravné lístky 4,20 958,40
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 16.8.2019
3058 el. energia za 08/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 19.8.2019
3059 práca žeriava + jazda žeriava 96,00
  OZO, a.s. 36380415 19.8.2019
3060 všeobecný materiál na údržbu 98,17
  PILEX, s.r.o. 31578748 23.8.2019
3061 zhodnotenie separovaného BRO 51,8 tony 1243,20
  Ľupčianka s.r.o. 31614531 23.8.2019
3062 softvér ENVITA 1x licencia, modul Evidencia odpadov 237,60
  INISOFT, s.r.o. 45234469 26.8.2019
3063 Telefón Motorola Moto G6 40,50
  Mesto Ružomberok 20213392 28.8.2019
3064 Pohonné hmoty - nafta 483,72
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 31.8.2019
3065 Pramenitá voda 174,78
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 2.9.2019
3066 prenájom dávkovača vody + stojana 38,74
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 2.9.2019
3067 Poskytovanie služieb BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.9.2019
3068 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.9.2019
3069 hotové výdavky vo veci skončenia prac.pomeru 172,12
  Alušic s.r.o. 50648420 2.9.2019
3070 materiál na NN elektrickú prípojku pre pripojenie areálu kompostárne 1147,14
  TS Ružomberok 36391301 4.9.2019
3071 el. energia za 09/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 5.9.2019
3072 Všeobecný materiál 150,24
  RENOST s.r.o. 36762504 5.9.2019
3073 Zhodnotenie BRO 61,44 tony 1474,56
  Poľnohospodárske družstvo 00195693 9.9.2019
3074 jazda vozidla odvoz BRO 53,7 tony 79,98
  TS Ružomberok 36391301 9.9.2019
3075 Nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (16.08.2019-30.09.2019) 73,94
  FANIT s.r.o. 44399707 9.9.2019
3076 elektroinštalačné práce prípojky, úpravy rozvodov, montáž hodín,revízne správy 985,00
  INGPOL 14172275
3077 servisná prehliadka vozidla MAN RK577CI 487,98
  PROCAR, a.s. 36384992
3078 pitná a užitková voda 54,58
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 10.9.2019
3079 kancelársky materiál podľa vlastného výberu 34,84
  Oliver Letko 41903358 10.9.2019
3080 KARCHER HD 8/18-4 MX 1447,20
  RENOST s.r.o. 36762504 10.9.2019
3081 servisná podpora k programu INVITA 78,00
  INISOFT, s.r.o. 45234469 10.9.2019
3082 telekomunikačné služby 57,67
  Mesto Ružomberok 20213392 17.9.2019
3083 Preprava techniky na prevádzku kompostárne 336,00
  OZO, a.s. 36380415
3084 Práca žeriava pri preprave techniky na prevádzku kompstárne 234,12
  OZO, a.s. 36380415 23.9.2019
3085 ochranné pracovné prostriedky 184,52
  PILEX, s.r.o. 31578748 25.9.2019
3086 stravné lístky 1564,04
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 25.9.2019
3087 dezinfekčné čistnie vodojemu 276,00
  TURBYT s.r.o. 20.9.2019
3088 voda pitná a užitková 179,05
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 24.9.2019
3089 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 1.10.2019
3090 Pramenitá voda 16,68
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 1.10.2019
3091 štvrťročný prenájom dávkovača vody + stojan 59,40
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 1.10.2019
3092 elektroinštalačné práce- doplnenie osvetlenia 265,00
  INGPOL 14172275 3.10.2019
3093 poplatok 2,40
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 3.10.2019
3094 všeobecný mateirál a náradie 57,59
  RENOST s.r.o. 36762504 7.10.2019
3095 motorová nafta 1094,04
  BENZOL, s.r.o. 36373150 7.10.2019
3096 Nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (01.10.2019-31.12.2019) 147,89
  FANIT s.r.o. 44399707 8.10.2019
3097 el. energia za 09/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 8.10.2019

Aktualne

10.5.2019

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok. Vývoz prebieha od 7:00 - 15:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk