KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Kompostáreň

Systém zberu a zhodnocovania BRO zavedený v Meste Ružomberok nebol postačujúci pre splnenie zákonných povinností od 1.1.2017. Preto Mesto Ružomberok pristúpilo k vybudovaniu nového zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie aeróbnej fermentácie v 2 kompostovacích kontajneroch v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť.

Kompostáreň bude prijímať BRO od občanov mesta zdarma. Občania môžu tento BRO dopraviť osobne v čase prevádzkovej doby na pracovisko kompostárne. V prípade veľkého množstva BRO, ktorý občania nemajú ako odviezť treba kontaktovať vedúceho pracovníka kompostárne. Poverený pracovník po dohode zabezpečí jeho odvoz. Hnedé nádoby pre občanov na BRO si je možné zaobstarať na technických službách Mesta Ružomberok. Vývoz bude prebiehať podľa stanoveného harmonogramu a občania budú o zmenách informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia

Aktualne

10.5.2019

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok. Vývoz prebieha od 7:00 - 15:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk