KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Zverejňovanie

Faktúry 2019

Číslo Predmet faktúry Suma
  Dodávateľ IČO Dátum prijatia
1001 vratka kapitálovej dotácie 160,00
  Mesto Ružomberok 20213392 31.5.2019
1002 vstupná preventívna zdravotná prehliadka 20,00
  Vladimír Zalčík 31.7.2019
1003 pokuta za neabsolvovanie STK RK775YD 55,00
  Okresný úrad - odbor cestnej dopravy 14.10.2019
1004 úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SK 38,62
  Rozhlas a televízia Slovenska Odbor výberu úhrad 18.11.2019
1005 úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SK 4,64
  Rozhlas a televízia Slovenska Odbor výberu úhrad 26.11.2019
1006 Miest.poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019 53,24
  Mesto Ružomberok 20213392 10.12.2019
3001 tabuľa 11,40
  PrintArt Media s.r.o. 47483083 28.1.2019
3002 propagácia 687,40
  PrintArt Media s.r.o. 47483083 13.2.2019
3003 vypracovanie prevádzkového poriadku 96,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 18.2.2019
3004 osadenie stĺpa 408,00
  PeMi TEAM 50694791 4.3.2019
3005 stravné lístky 102 ks *3,80 400,80
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 28.2.2019
3006 stravné lístky 400 ks *3,80 1546,64
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 27.3.2019
3007 ochranné pracovné prostriedky 264,92
  PILEX, s.r.o. 31578748 28.3.2019
3008 všeobecný materiá, čistiace prostriedky 381,77
  PILEX, s.r.o. 31578748 1.4.2019
3009 potlač, samolepky 171,60
  Peter Juráš - SIEŤOTLAĆ 8.4.2019
3010 Telekomunikačné služby 23,44
  Mesto Ružomberok 20213392 4.4.2019
3011 odvod odpadu 216,00
  PeMi TEAM 50694791 15.4.2019
3012 Materiál na údržbu 57,03
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 16.4.2019
3013 Telekomunikačné služby 52,56
  Mesto Ružomberok 20213392 17.4.2019
3014 pohonné hmoty- nafta 684,41
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 7.5.2019
3015 Náhradné diely na údržbu auta MAN 20,90
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 30.4.2019
3016 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 30.4.2019
3017 úhrn biologicky rozložiteľného odpadu na dočasnej skládke 252,00
  PeMi TEAM 50694791 6.5.2019
3018 40ft High cube contajner 4040,00
  CARU PRAHA, s.r.o. 64581551 9.5.2019
3019 ochranné pracovné prostriedky 85,90
  PILEX, s.r.o. 31578748 13.5.2019
3020 jazda vozidla MAN + doba použitia vozidla 32,15
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
3021 jazda vozidla MAN + doba použitia vozidla 22,18
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
3022 uloženie ostatného odpadu 2,100t 228,50
  TS Ružomberok 36391301 16.5.2019
3023 pohonné hmoty- nafta 562,42
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 17.5.2019
3024 servis vozidla FAUN+DODANIE náhrad.dielov na RK577CI 1295,09
  REDOX services, S.R.O. 21.5.2019
3025 všeobecný materiál 43,31
  PILEX, s.r.o. 31578748 24.5.2019
3026 pohonné hmoty- nafta 390,36
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 3.6.2019
3027 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 31.5.2019
3028 náter kontajnerov 2 kusy 1200,00
  INVEST RK, s.r.o. 36850004 3.6.2019
3029 Všeobecný materiál na údržbu 653,17
  INEP, s.r.o. 51480654 3.6.2019
3030 úhrn biologicky rozložiteľného odpadu na dočasnej skládke 168,00
  PeMi TEAM 50694791 11.6.2019
3031 odvoz nádob na BRO do domácností - apríl 2019 120,00
  PeMi TEAM 50694791 11.6.2019
3032 krovinorezOM753T 620,15
  Mountfield SK s.r.o. 36377147 13.6.2019
3033 Telekomunikačné služby 62,62
  Mesto Ružomberok 20213392 13.6.2019
3034 pohonné hmoty- nafta 512,67
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 17.6.2019
3035 práca žeriava + jazda žeriava 176,40
  OZO, a.s. 36380415 17.6.2019
3036 materiál na údržbu kontajnerov 79,61
  PILEX, s.r.o. 31578748 21.6.2019
3037 povinné zmluvné poistenie RK577CI 21.3.2019-20.06.2019, 21.6.2019-20.09.2019 330,68
  Mesto Ružomberok 20213392 20.6.2019
3038 povinné zmluvné poistenie RK577CI 21.3.2019-20.06.2019, 21.6.2019-20.09.2019 3715,88
  Mesto Ružomberok 20213392 21.6.2019
3039 poistenie strojov v kompostárni od 01.05.2019-31.12.019 7799,74
  Mesto Ružomberok 20213392 24.6.2019
3040 zabezpečenie a realizácia zvýšenia hodnoty hlavného ističa 279,32
  TS Ružomberok 36391301 26.6.2019
3041 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 3.7.2019
3042 nafta 552,24 l 689,86
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 15.7.2019
3043 ochranné pracovné prostriedky 35,88
  PILEX, s.r.o. 31578748 19.7.2019
3044 zabezpečenie a realizácia zvýšenia hodnoty hlavného ističa pre napojenie kompostárne 86,40
  TS Ružomberok 36391301 19.7.2019
3045 Ochranné pracovné prostriedky 183,06
  PILEX, s.r.o. 31578748 23.7.2019
3046 služby BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 31.7.2019
3047 Ochranné pracovné prostriedky 53,05
  PILEX, s.r.o. 31578748 2.8.2019
3048 Softwer GSW-STD-LV:GSW 466,80
  Eurováhy, s.r.o. 47590777 5.8.2019
3049 ročný manipulačný poplatok 60,00
  TS Ružomberok 36391301 6.8.2019
3050 zhodnotenie BRO v Bioplynovej stanici za mesiac júl 2019 1023,36
  Poľnohospodárske družstvo 00195693 7.8.2019
3051 čistenie žumpy + doprava 36,00
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 9.8.2019
3052 hasiace prístroje 361,10
  Safirs, s.r.o. 36423874 9.8.2019
3053 všeobecný materiál + hygienický materiál 366,58
  PILEX, s.r.o. 31578748 12.8.2019
3054 Pohonné hmoty - nafta 398,63
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 14.8.2019
3055 prenájom plochy na parkovanie strojov 501,00
  TS Ružomberok 36391301 21.8.2019
3056 Pohonné hmoty - nafta 746,16
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 16.8.2019
3057 stravné lístky 4,20 958,40
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 16.8.2019
3058 el. energia za 08/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 19.8.2019
3059 práca žeriava + jazda žeriava 96,00
  OZO, a.s. 36380415 19.8.2019
3060 všeobecný materiál na údržbu 98,17
  PILEX, s.r.o. 31578748 23.8.2019
3061 zhodnotenie separovaného BRO 51,8 tony 1243,20
  Ľupčianka s.r.o. 31614531 23.8.2019
3062 softvér ENVITA 1x licencia, modul Evidencia odpadov 237,60
  INISOFT, s.r.o. 45234469 26.8.2019
3063 Telefón Motorola Moto G6 40,50
  Mesto Ružomberok 20213392 28.8.2019
3064 Pohonné hmoty - nafta 483,72
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 31.8.2019
3065 Pramenitá voda 174,78
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 2.9.2019
3066 prenájom dávkovača vody + stojana 38,74
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 2.9.2019
3067 Poskytovanie služieb BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.9.2019
3068 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.9.2019
3069 hotové výdavky vo veci skončenia prac.pomeru 172,12
  Alušic s.r.o. 50648420 2.9.2019
3070 materiál na NN elektrickú prípojku pre pripojenie areálu kompostárne 1147,14
  TS Ružomberok 36391301 4.9.2019
3071 el. energia za 09/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 5.9.2019
3072 Všeobecný materiál 150,24
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 5.9.2019
3073 Zhodnotenie BRO 61,44 tony 1474,56
  Poľnohospodárske družstvo 00195693 9.9.2019
3074 jazda vozidla odvoz BRO 53,7 tony 79,98
  TS Ružomberok 36391301 9.9.2019
3075 Nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (16.08.2019-30.09.2019) 73,94
  FANIT s.r.o. 44399707 9.9.2019
3078 pitná a užitková voda 54,58
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 10.9.2019
3079 kancelársky materiál podľa vlastného výberu 34,84
  Oliver Letko 41903358 10.9.2019
3080 KARCHER HD 8/18-4 MX 1447,20
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 10.9.2019
3081 servisná podpora k programu INVITA 78,00
  INISOFT, s.r.o. 45234469 10.9.2019
3082 telekomunikačné služby 57,67
  Mesto Ružomberok 20213392 17.9.2019
3084 Práca žeriava pri preprave techniky na prevádzku kompstárne 234,12
  OZO, a.s. 36380415 23.9.2019
3085 ochranné pracovné prostriedky 184,52
  PILEX, s.r.o. 31578748 25.9.2019
3086 stravné lístky 1564,04
  DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 25.9.2019
3087 dezinfekčné čistnie vodojemu 276,00
  TURBYT s.r.o. 20.9.2019
3088 voda pitná a užitková 179,05
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 24.9.2019
3089 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 1.10.2019
3090 Pramenitá voda 16,68
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 1.10.2019
3091 štvrťročný prenájom dávkovača vody + stojan 59,40
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 1.10.2019
3092 elektroinštalačné práce- doplnenie osvetlenia 265,00
  INGPOL 14172275 3.10.2019
3093 poplatok 2,40
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 3.10.2019
3094 všeobecný mateirál a náradie 57,59
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 7.10.2019
3095 motorová nafta 1094,04
  BENZOL, s.r.o. 36373150 7.10.2019
3096 Nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (01.10.2019-31.12.2019) 147,89
  FANIT s.r.o. 44399707 8.10.2019
3097 el. energia za 09/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 8.10.2019
3098 záložný zdroj s príslušenstsvom + montáž 435,00
  GEMINY, s.r.o. 44892748 9.10.2019
3099 rozbor vzoriek vody 115,96
  LL, s.r.o. 35735210 11.10.2019
3100 rozbor vzoriek vody 115,96
  LL, s.r.o. 35735210 11.10.2019
3101 čistenie žumpy + doprava 90,00
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 16.10.2019
3102 telekomunikačné služby+ internet 25,46
  Mesto Ružomberok 20213392 16.10.2019
3103 dovoz a dodávka pitnej vody 6m3 102,58
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 21.10.2019
3104 výmena štartovacích a otváracích dielov na stroje SCV320 a Separator50MD 3000,00
  Boritech, s.r.o. 52108961 22.10.2019
3105 prevod konárov na kompostáreň 41,63
  TS Ružomberok 36391301 22.10.2019
3106 Pitná a užitková voda + doprava 116,05
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 23.10.2019
3107 inštalácia softvéru + školenie 114,60
  INISOFT, s.r.o. 45234469 25.10.2019
3108 prevoz konárov na prevádzku kompostárne 130,74
  TS Ružomberok 36391301 17.10.2019
3109 materiál - kužel výstražný 11,41
  PILEX, s.r.o. 31578748 25.10.2019
3110 ochranné pracovné prostriedky + potlač loga 732,00
  PILEX, s.r.o. 31578748 28.10.2019
3111 výkop ryhy na prekládku kábla 1500,00
  TS Ružomberok 36391301 1.10.2019
3112 prenájom zásobníka plast.pohárov do 31.12.2019 3,48
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 4.11.2019
3113 poplatok 2,40
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 4.11.2019
3114 všeobecný materiál -násada drevená + zmetak 100cm drevený 8,19
  PILEX, s.r.o. 31578748 4.11.2019
3115 meranie expozície hluku v pracovnom prostredí 498,00
  SONICA Ing. Stanisla CHOMO 30.10.2019
3116 motorová nafta 1764,68
  BENZOL, s.r.o. 36373150 14.11.2019
3117 plachta profi na prekrytie kompostu 193,02
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 6.11.2019
3118 el.energia 11/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 7.11.2019
3119 Poskytovanie služieb BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 11.11.2019
3120 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 11.11.2019
3121 dodávka 12m3 pitnej vody + prečerpanie + doprava 236,34
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 15.11.2019
3122 služby autocisterny s prepravou dňa 25.10.2019 388,56
  OZO, a.s. 36380415 18.11.2019
3123 telekomunikačné služby+ internet 26,72
  Mesto Ružomberok 20213392 21.11.2019
3124 povinné zmluvné poistenie RK577CI 21.3.2019-20.06.2019, 21.6.2019-20.09.2019 1857,94
  Mesto Ružomberok 20213392 21.11.2019
3125 STIHL MS 291 benzínová motorová píla 469,00
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 26.11.2019
3126 Všeobecný materiál k motorovej píle STIHL 81,94
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 26.11.2019
3127 analýza kompostu 203,40
  INGEO-ENVILAB s.r.o. 36373354 29.11.2019
3128 poplatok 2,40
  FLEETCOR Slovakia, s.r.o. 48054348 2.12.2019
3129 Pramenitá voda 16,68
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 2.12.2019
3130 motorová nafta 1057,09
  BENZOL, s.r.o. 36373150 30.11.2019
3131 všeobecný materiál na údržbu 30,40
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 30.11.2019
3132 prístroje, náradie, všeobecný materiál 618,96
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 9.12.2019
3133 analýza kompostu (vzorka č.11974-11976) 27,00
  INGEO-ENVILAB s.r.o. 36373354 2.12.2019
3134 Poskytovanie služieb BTS a OPP 36,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.12.2019
3135 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 2.12.2019
3136 el.energia 12/2019 118,00
  TS Ružomberok 36391301 9.12.2019
3137 ZŠ - obsluha ručnej mot. reťazovej píly 66,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 9.12.2019
3138 servisná prehliadka most.váhy + oprava káblov váhy 660,00
  Eurováhy, s.r.o. 47590777 10.12.2019
3139 materiál na opravu váhy + doprava 432,00
  Eurováhy, s.r.o. 47590777 10.12.2019
3140 Pramenitá voda AQAPRO 5 ks 41,70
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 12.12.2019
3141 vyčerpanie nádrže 12.11.2019 100,38
  OZO, a.s. 36380415 16.12.2019
3143 pH-meter HI 99121 608,40
  ECOTEST s.r.o. 30998263 17.12.2019
3144 kancelársky materiál 25,68
  Oliver Letko 41903358 18.12.2019
3145 servis stroja FAUN RK 577 CI 1037,74
  REDOX services, S.R.O. 19.12.2019
3146 telefon + internet 11/2019 25,54
  Mesto Ružomberok 20213392 20.12.2019
3147 motorová nafta 973,64
  BENZOL, s.r.o. 36373150 31.12.2019
3148 analýza kompostu (vzorka č.13539-, 13540) 18,00
  INGEO-ENVILAB s.r.o. 36373354 31.12.2019
3149 Poskytovanie služieb PZS 24,00
  Safirs, s.r.o. 36423874 31.12.2019
3150 prevoz dreva 216,00
  OZO, a.s. 36380415 31.12.2019
3151 nedoplatok za el.energiu 2019 1052,92
  TS Ružomberok 36391301 31.12.2019

Aktualne

7. 3. 2024

Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.

30. 10. 2023

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.

4. 7. 2023

Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.

27. 4. 2023

Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.

23. 3. 2023

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.

25. 11. 2022

Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) budeme zabezpečovať do konca novembra 2022 – to znamená ešte budúci týždeň – 28.11 – 1.12.2022 Po tomto termíne je ešte naďalej možné doviezť do kompostárne záhradný BRO – lístie, konáre.
Odvoz záhradného BRO – hnedé nádoby započneme v apríli 2023 – podľa klimatických podmienok.

27. 10. 2022

Vzhľadom na to, že v utorok 1.11. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva od utorka o jeden deň.
Vývoz záhradného BRO budeme zabezpečovať do konca novembra 2022

13. 4. 2022

Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.

23. 3. 2022

Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .

23. 3. 2022

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.

5. 1. 2022

Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu. Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.

27. 10. 2021

Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.

31. 8. 2021

Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).

1. 7. 2021

Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.

25. 3. 2021

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.

3.7.2020

Informačný materiál – Kompostáreň.

2.7.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie

6.4.2020

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk