KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Zverejňovanie

Objednávky 2019

Číslo Predmet objednávky Suma
  Dodávateľ IČO Dátum vystavenia
2 informačná tabuľa 11,40
  PrintArt Media s.r.o. 47483083 28.1.2019
9 ochranné pracovné prostriedky - bunda gordon HI-VIS 2 kusy 38,60 €. 66,60
  PILEX, s.r.o. 31578748 12.4.2019
10 preprava odpadu na skládku 216,00
  PeMi TEAM 50694791 15.4.2019
13 súčiastky na auto MAN 20,90
  Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 24.4.2019
15 úhrn BRO 252,00
  PeMi TEAM 50694791 6.5.2019
17 využitie vozidla MAN 22,18
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
18 využitie vozidla MAN 32,15
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
19 uloženie ostatného odpadu 2,100t 228,50
  TS Ružomberok 36391301 14.5.2019
22 Objednávame u Vás očistenie a natretie dvoch kontajnerov. Dohodnutá cena je 1000,-- € bez DPH /2 kontajnery 1200,00
  INVEST RK, s.r.o. 36850004 28.5.2019
25 úhrn biologicky rozložiteľného odpadu 168,00
  PeMi TEAM 50694791 11.6.2019
26 Krovinorez OM 753 T 620,15
  Mountfield SK s.r.o. 36377147 13.6.2019
27 materiál na údržbu kontajnerov 79,61
  PILEX, s.r.o. 31578748 11.6.2019
28 zvýšenie hodnoty hlavného ističa na kompostáreň 279,32
  TS Ružomberok 36391301 4.7.2019
29 ochranné pracovné prostriedky 35,88
  PILEX, s.r.o. 31578748 4.7.2019
30 1 ks práškový 2 kg 15,90€/ks bez DPH 1 ks skrinky na PHP 24,80/ks bez DPH Objednávame u Vás aj lekárničku s náplňou za cenu cca. 30,00 €/ks 275,65
  Safirs, s.r.o. 36423874 18.7.2019
31 Objednávame u Vás zabezpečenie a realizáciu zvýšenia hodnoty hlavného ističa pre napojenie kompostárne 86,40
  TS Ružomberok 36391301 18.7.2019
32 Ochranné pracovné prostriedky 39,54
  PILEX, s.r.o. 31578748 17.7.2019
33 všeobecný materiál a náradie 143,52
  PILEX, s.r.o. 31578748 19.7.2019
34 dávkovacie zariadenie na teplú a studenú vodu s príslušenstvom 152,40
  AQUA PRO EUROPE, .s.ro. 50886771 31.7.2019
35 Softvér pre mostovú váhu 466,80
  Eurováhy, s.r.o. 47590777 31.7.2019
36 Objednávame u Vás základný program ENVITA EVI Odpady, 2x evidencia, 1x licencia + náklady na inštáciu a školenie, podľa Vami predloženej ponuky 433,20
  INISOFT, s.r.o. 45234469 31.7.2019
37 Ochranné pracovné prostriedky 53,05
  PILEX, s.r.o. 31578748 31.7.2019
38 zhodnotenie BRO vyseparovaného 1000,00
  Ľupčianka s.r.o. 31614531 31.7.2019
39 zhodnotenie BRO 2000,00
  Poľnohospodárske družstvo 00195693 1.8.2019
40 ponorné čerpadlo 202,48
  PILEX, s.r.o. 31578748 1.8.2019
41 samolepky na označenie prevádzky 8,46
  Safirs, s.r.o. 36423874 1.8.2019
47 práca žeriava 96,00
  OZO, a.s. 36380415 21.8.2019
48 všeobecný materiál na údržbu 98,17
  PILEX, s.r.o. 31578748 23.8.2019
50 hotové výdavky vo veci skončenia prac.pomeru 172,12
  Alušic s.r.o. 50648420 21.8.2019
51 materiál na NN el.prípojku 2647,14
  TS Ružomberok 36391301 16.9.2019
52 všeobecný materiál 150,24
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 31.8.2019
53 dodávka pitnej vody v objeme 6m3 179,05
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 6.9.2019
54 KARCHER HD 8/18-4 MX 1447,20
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 9.9.2019
56 Jazda vozidla MAN na odvoz BRO 79,98
  TS Ružomberok 36391301 9.9.2019
63 ochranné pracovné prostriedky 184,52
  PILEX, s.r.o. 31578748 3.9.2019
64 materiál + montáž prídavného 265,00
  INGPOL 14172275 1.10.2019
68 všeobecný materiá + náradie 122,81
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 4.10.2019
70 Meranie a posúdenie hlukovej expozície osôb v pracovnom prostredí 498,00
  SONICA Ing. Stanisla CHOMO 11.10.2019
71 rozbor vzoriek vody 231,92
  LL, s.r.o. 35735210 11.10.2019
72 všeobecné služby - potlač 732,00
  PILEX, s.r.o. 31578748 11.10.2019
74 čistenie žumpy a sept. 90,00
  Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 8.10.2019
76 prevoz konárov vozidlom MAN 41,63
  TS Ružomberok 36391301 1.10.2019
81 všeobecný materiál -násada drevená + zmetak 100cm drevený 8,19
  PILEX, s.r.o. 31578748 25.10.2019
82 náradie, všeobecný materiál a stroje pre údržbu techniky. 562,60
  RENOST - kolieska & castors, s.r.o. 36762504 31.10.2019
95 kancelársky materiál 25,68
  Oliver Letko 41903358 18.12.2019
96 servis stroja FAUN 1037,74
  REDOX services, S.R.O. 19.12.2019

Aktualne

7. 3. 2024

Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.

30. 10. 2023

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.

4. 7. 2023

Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.

27. 4. 2023

Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.

23. 3. 2023

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.

25. 11. 2022

Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) budeme zabezpečovať do konca novembra 2022 – to znamená ešte budúci týždeň – 28.11 – 1.12.2022 Po tomto termíne je ešte naďalej možné doviezť do kompostárne záhradný BRO – lístie, konáre.
Odvoz záhradného BRO – hnedé nádoby započneme v apríli 2023 – podľa klimatických podmienok.

27. 10. 2022

Vzhľadom na to, že v utorok 1.11. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva od utorka o jeden deň.
Vývoz záhradného BRO budeme zabezpečovať do konca novembra 2022

13. 4. 2022

Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.

23. 3. 2022

Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .

23. 3. 2022

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.

5. 1. 2022

Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu. Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.

27. 10. 2021

Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.

31. 8. 2021

Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).

1. 7. 2021

Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.

25. 3. 2021

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.

3.7.2020

Informačný materiál – Kompostáreň.

2.7.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie

6.4.2020

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk